DQB

Het Dutch QSL Bureau ( DQB)  verzorgt de verzending en ontvangst van
QSL kaarten van en naar het buitenland en tussen de NL regio’s onderling.

Om gebruik te maken van de service van het DQB dient men wel lid te zijn van
in ieder geval 1 van de 2 landelijke verenigingen Veron of VRZA.

Een deel van de jaarlijkse contributie is namelijk bestemd voor het DQB
voor de verzendkosten van alle QSL kaarten wereldwijd.
Zowel zend- als luisteramateurs kunnen van de gratis service van het DQB
gebruik maken mits men lid is.

Indien je dus geen lid bent van 1 of beide verenigingen zal je zelf voor de
verzending van je QSL kaarten zorg moeten dragen.

QSL kaarten moeten op de volgende manier aangeleverd worden:

Kaarten voor het buitenland moeten gesorteerd worden op prefix en  daarna op suffix.
Indien er sprake is van een QSL manager (bij special event calls vaak het geval)
dan is de QSL manager leidend bij het sorteren.

Vaak kan je op QRZ de nodige informatie vinden omtrent
het gewerkte station.

Kaarten voor Nederlandse stations moeten apart aangeleverd worden.

Verdere info is te vinden op de site van het DQB

Het DQB heeft ook een site om te checken in welke regio je ingedeeld bent
en waar je QSL kaarten heen gestuurd worden.
Mochten je gegevens niet kloppen kan je via die site een email sturen
met het verzoek de gegevens aan te laten passen.
Link: DQB manager

Indien er wijzigingen zijn zoals : Callsign wijziging, Melden bijzonder station, Melden Silent Key,  verwijs ik naar volgend email adres:

Veron leden:  dqb@veron.nl

VRZA leden : dqb@vrza.nl

Voor een lijst van QSL bureaus wereldwijd verwijs ik naar de volgende link:
IARU.ORG